Croatian Speed Team (South, Croatia) - 2017-12-22
Sailor 2 Second Peak (Kts)5 x 10 Second Average (Kts)1 Hour (Kts)Alpha Racing 500m (Kts)Nautical Mile (Kts)Distance Travelled (km)
Kent
33.356(D)
30.678(D)
11.656(D)
21.601(D)
22.088(D)
28.619(D)
ODIN
Adi
Brane
Vladan Desnica
Borko
juka
Goran
Chipo
Urska
Crazy Joe Davola
Igor
Mrata
Sale
Average
Kent (10433km):
61 days ago
3 categories

Jadrtovac Trambura do 25+

Patrik 110, 6.3, SW27

Preslabo za PB i preplitko za vecu opremu.  Osjeka kao nikad.  Vec bi grebao 27micu kroz blato kada bi prosao narancastu bovu za hrid.  Alo sada znam da mogu SW 27 sa 110. Malo mi je falio za Alpha PB. :(

 Comments