Team Oolderplas (S, Netherlands) - 2018-08-09
Sailor 2 Second Peak (Kts)5 x 10 Second Average (Kts)1 Hour (Kts)Alpha Racing 500m (Kts)Nautical Mile (Kts)Distance Travelled (km)
Sander Wiltschut
33.45(D)
30.99(D)
11.14(D)
19.94(D)
19.64(D)
43.11(D)
Luuk Stevens
34.12(D)
29.76(D)
6.1(D)
17.96(D)
20.51(D)
23.71(D)
Maarten Keijsers
Eric van Cann
Rick Mulder
Wiro
Peter Bruijnen
manolo tse tse tse
Dennis Bastiaens
GŁnter Jansen
Jochen Winkels
Andreas Mater
Lucien Nieman
Helfire
Average33.7930.388.6218.9520.0833.41
Sander Wiltschut (35446km):
191 days ago
6 categories

Samen met Luuk nog gepoogd een paar hardere vlagen te pikken......

Grtz. Sander.Luuk Stevens (21663km):
190 days ago
6 categories


Comments